ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Finansal İşlem Fişleri / İşlem Grubu Eklendi ( 1469 )


Sürüm: 1469
Tarih : 04.07.2019 12:00
Kısa Açıklama : Cari Hesap üzerinden "Finansal İşlem satırları" listesi açılıp liste kontrol edilirken "Alacaklandırma- Borçlandırma" tiplerinin detayları ancak fişin içeriği açılarak görülebiliyordu. Eklenecek İşlem Grubu ile kayıt açılmadan listeden belgenin detayı görünebilecektir. Banka virman fişi, bankadan sebet ödemesi, bankadan çek ödemesi vb.