ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Hızlı Çözüm Sayfası

KDV Muafiyet Kodu Nasıl Eklenir ?


 Logo'da oluşturduğunuz faturaların tamamına %100 indirim uygulamış olabilir yada satır bazında KDV'si 0 olan kayıtlarınız olabilir.

Bu durumda KDV muafiyet sebebini Orkestra'dan eklemek için;

  1. Bekleyen Faturalar listesinden ilgili faturayı çift tıklayarak açınız.
  2. Fatura Satıraları sekmesinden "KDV'si 0" olan satırları çift tıklayarak açınız.
  3. KDV Mauifyet Kodu alanından " 3  Noktaya ..." tıklayınız.
  4. Listeden uygun olan kaydı seçiniz.
  5. Eğer muafiyetinize uygun kod yoksa " 351 - İstisna Olmayan Diğer" kodunu seçiniz.
  6. Ekranları "Kaydet" butonuna tıklayarak kapatınız ve Faturanızı gödneriniz.
  7. Göndermeden önce Önizlemesine bakarak KDV maufiyetinin uygulanıp  uygulanmadığını kontrol ediniz.
Vergi İstisna Muhafiyet Sebebi,  Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir.