ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter'de Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri Güncel

Ticari Sistemde gl-bus:totalDebit elemanının değeri gl-bus:totalCredit elemanının değerine eşit olmalıdır.


Ticari Sistemde E-Defter oluştururken Finansal İşlem Fişi ya da Muhasebe Fişini kaydederken hata vermez.

Defter oluştururken ilk başta da hata vermez. Mali mühür şifresi girildikten sonra Yevmiye ve Kebir defterler oluşur.

İmzalama işlemi sırasında Schematron Kontrolünde resimdeki hatayı alıyor.

Bu hatanın sebebi aynı Muhasebe Fişinin içerisinde birden fazla yevmiye numarası vardır. Her bir yevmiye kendi içerisinde debit-credit tutarlı olmadığından fiş toplamlarında eşit görünse de bu hatayı verir.

Sorunu kendileri çözemezlerse Muhasebe Fişinin satır açıklamalarından bir tanesi kopyalanıp tüm satırlara yapıştırılır.

Daha sonra tekrar numaralama yapıldığında Muhasebe Fişi tek yevmiye numarası alacaktır. ve sorun çözülecektir.