ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter'de Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri Güncel

totalDebit ve totalCredit hatası


Defter oluşturulurken son adımda Schematron kontrolü sırasında borç/alacak tutarlarının eşit olmaması durumunda aşağıdaki hata alınır. 

edefter, edefter hata, edefter çözümü

Hatanın Yevmiye Defteri'nde mi, Kebir’de mi verildiği iyice kontrol edilmelidir.

Borç alacak tutarlarını kontrol etmek için hata verilen defter kaydı açılır.

Yevmiye XML dosyasında;
Yevmiye numarasının başlangıcı " " etiketinden anlaşır.

Fişin toplam tutarı;
"totalDebit" ve "totalCredit" alanlarından kontrol edilir.

Örnek: 

Fişin Yevmiye numarası "unitRef" ile ifade edilen kısımdır.

 Satır numarası ise "lineNumber" ile ifade edilir

Satırlardaki debit ve credit değerleri teker teker toplanır. Fişin toplam debit credit toplamına eşit olmasını bekliyoruz.

EĞER HATA KEBİRDEYSE;

Orkestra e-defter programında “Firma ayarlarında” yuvarlama işlemi yapılır.

Tutar Değerini: olduğu gibi kullan yerine Tutar Değerini: 2 haneye yuvarla ayarıyla sorun çözülmüş olur.

Buna rağmen hala sorun çözülmüyorsa yine konuyla Logo Bayisinin ilgilenmesi gerekmektedir.