ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter'de Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri Güncel

Oluşturulan defterlerin zamanından sonra silinmesi için Maliye Bakanlığına Verilen Dilekçe


Oluşturulan defterlerin zamanından sonra silinmesi için Maliye Bakanlığı'na dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde hatanın (muhasebe programı veya uyumlu yazılım programı kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri, teknik veya yazılımsal nedenlerle yevmiye ve kebir defterlerinin boş olarak oluşturulması vb.) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılacak kayıtlarla izleyen ay veya aylarda düzeltilebilmesinin mümkün olmadığı durumda; e-Defter ve beratlarının silinmesi işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakların hazırlanıp Gelir İdaresi Başkanlığına (Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA) posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Özel Amaçlı YMM Raporunda; silinmesi istenen aya ait defterin borç-alacak dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numaraları, hesaplanan, indirilecek, devreden ve ödenecek KDV bilgileri ile söz konusu ayın defteri yeniden oluşturulduğunda borç-alacak dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numaraları, hesaplanan, indirilecek, devreden ve ödenecek KDV bilgileri yer almalıdır.

Söz konusu rakamlarda bir fark oluşması halinde farkın sebebine ilişkin ayrıntılı açıklama. Eklenecek olan hesaplar olması halinde söz konusu hesapların ayrıntılı listesininde YMM raporuna eklenmesi gerekmektedir.

Yine YMM raporunda şu başlıklara yer verilmelidir;

Bunun yanı sıra silinmesi talep edilen aydan önceki ve sonraki dönemlerin yevmiye başlangıç-bitiş numaraları da mutlaka eklenmelidir.

e-defter uyumlu yazılım firmanız(yazılım firması adı) tarafından bu döneme ait defterlerinizin teknik olarak incelenmesi ve konu hakkında bir rapor hazırlaması gerekmektedir. Raporunuz silme gerekçenizi açıklayabilmelidir.

Dilekçe Örneği


 

Konu : Ocak 2016 E-defter Beratlarının Silinmesi Talebi                                                                          Tarih : 11/11/2016

 

 T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı / ANKARA

 

 Şirketimiz  …   Vergi Dairesi  …. vergi numaralı mükellefi olup , tam mükellef statüsünde…….. adresinde faaliyet göstermektedir.

.......................................................... sebeple Ocak 2016 dönemine ait defter içeriği boş olarak oluşturulmuştur. 

 Firmamız tarafından oluşturulan Ocak 2016 dönemine ait tüm yevmiye ve büyük defter dosyalarının silinerek tekrar yükleme yapılabilecek hale getirilmesini arz ederim.

 

Yetkili Kişi Ad ve Soyadı

                                                                                                                       

Vergi Kimlik No :

Vergi Dairesi :

Tam Ünvan :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

Yazılımın Adı :

Yazılımın Versiyonu : 1.0.0
Yazılım Tipi : Platform Bağımsız Ticari E-defter Yazılımı

 

 

Kaynak : http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=52478