ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter'de Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri Güncel

accountMainID(ana hesap numarası) değeri ile başlamalıdır.


edefter, edefter hata, edefter hata çözüm

 

Bu hatanın alınma sebebi ilgili muhasebe programında oluşan muhasebe fişindeki hesapların doğru sırada gelmemesinden kaynaklanır. 

Hatanın çözümü için;

1- Defter oluşturulurken ilk olarak hangi defterde (Yevmiye veya Kebir) hata alıyorsak ilgili defteri bilgisayara kaydedilir.

2- Notepad++ programı ile kaydettiğiniz defteri açılır.

3- ctrl+G ile hata verilen satır yazılır ve ilgili satıra gidilerek ilgili muhasebe fişi yevmiye numarasına bakılır.

4- Sonrasında muhasebe programından muhasebe fişi açıldıktan sonra hesap kodları doğru bir şekilde sıralanır. (Alt hesap, üst hesap doğru sıralanır.)

5- Defter yeniden oluşturulduğunda hata düzelmiş olacaktır. 

 

Bazı durumlarda fiş kontrol edildiğinde Hesap numaraları doğru sırayla görünür. Ancak veri tabanındaki sıra yanlış olabilmektedir. Bu gibi durumda muhasebe fişinin silinip yeniden muhasebeleştirilmesi gerekecektir.