ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter'de Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri Güncel

Ünvan Değişikliği Durumunda Nasıl E-Defter Gönderilmeli


ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ


Ünvan değişikliğinin gerçekleşmesinden sonra yeni unvana ait mali mühür başvurusu yapılmalıdır. 

Mali mühür başvurusundan itibaren 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına  durumu anlatan dilekçe ve ticaret sicil gazetesi örneğini iletilmesi gerekmektedir.

Unvan değişikliği yapılan ayın (tescilin gerçekleştiği dönem) tamamının eski unvana ait mali mühürle oluşturulup, imzalanıp, GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Sonraki ve diğer tüm aya ait edefterler de yeni unvana ait mali mühürle oluşturulup GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?


Ünvan değişikliği için gerekli süreç farklı ticaret odaları için faklı şekilde olabilmektedir. Temelde gerekli evraklar: 

1 - Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe.

2 - Noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı  veya Genel Kurul Toplantı Tutanağı  

3 - Yeni unvana göre hazırlanmış taahhütname

4 - Yeni ünvanlı  imza beyannamesi

SAYFA BAĞLANTISI

Nevi Değişikliği

Nevi değişikliğinde nasıl edefter gönderimi yapılacaktır? İlgili sayfaya gitmek için lütfen bağlantıya tıklayınız.

Sayfaya Gitmek İçin Tıklayınız