ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter'de Karşılaşılabilecek Hatalar ve Çözümleri Güncel

Nevi Değişikliği


 

Nevi Değişikliği


Nevi değişikliğinin gerçekleşmesinden itibaren yeni neviye ait mali mühür başvurusu yapılmalı ve mali mühür başvurusundan itibaren 15 gün içinde Gelir İdaresi Başlanlığına durumu anlatan dilekçe ve ticaret sicil gazetesi örneğini iletilmesi gerekmektedir.

Mali mühür teminini sağladıktan sonra yeni neviye ait mali mühürle e-Defter Başvurusunun (e-Defter uygulama başlama tarihi tescil tarihi seçilmese de en yakın tarihi seçerek) yapılması gerekmektedir.

İletilen evraklara istinaden e-Defter uygulama başlama tarihi tescil tarihine çekilecektir.

Eski neviye ait beratları oluştururken ilgili ayın tamamını ( dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini 01.0X.2017-30.0X.2017) eski neviye ait mali mühürle oluşturulup, imzalanıp, GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Muhasebe fişleri girerken documentDate(belge tarihi) 01/0X/2017 ile “tescil tarihi”  arasında fiş girişleri yapılacaktır.

Yeni neviye ait beratları oluştururken ilgili ayın tamamını ( dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini 01.0X.2017-30.0X.2017) yeni neviye ait mali mühürle oluşturulup, imzalanıp, GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Muhasebe fişleri girerken documentDate(belge tarihi) tescil tarihinden itibaren fiş girişleri yapılacaktır.

SAYFA BAĞLANTISI

Ünvan Değişikliği

Ünvan değişikliğinde nasıl edefter gönderimi yapılacaktır? İlgili sayfaya gitmek için lütfen bağlantıya tıklayınız.

Sayfaya Gitmek İçin Tıklayınız