ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

Cari Hesap Bakiyesini Fatura Üzerinde Göstermek İçin Betik


Aşağıdaki betiği Orkestra E-Fatura programınızda, Logo Tanımları / Firmalar / X Firması / Efatura Uyarlamaları / X Uyarlama / Betik (Fatura) sekmesi altına yapıştırıldığında Cari Hesaba ait bakiye fatura üzerinde görünecektir.

 

 String mysql = "SELECT pt.DATE_ FROM  LG_$F$_$P$_PAYTRANS pt WHERE pt.FICHEREF=" + $F{reference}+" AND pt.MODULENR=4";
Console.println("SQL : "+mysql);
Object query = createSql(mysql);
Object row = executeSql(query);
if (row != null){
    Date sonTarih = row.getDate("DATE_");
    ubl.addNote("Son Ödeme Tarihi : " + DateUtil.format(sonTarih,"dd/MM/yyyyy"));
    Console.println("SON ODEME : "+    DateUtil.format(sonTarih,"dd/MM/yyyyy"));
}

// CARI BAKIYE
String sql_bakiye = "SELECT CLCARD.CODE AS KODU, CLCARD.DEFINITION_ AS UNVANI,(SUM((1-CLFLINE.SIGN) * CLFLINE.AMOUNT) - SUM(CLFLINE.SIGN * CLFLINE.AMOUNT)) AS BAKIYE FROM LG_$F$_$P$_CLFLINE CLFLINE INNER JOIN LG_$F$_CLCARD CLCARD ON CLFLINE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF AND CLFLINE.CANCELLED = 0 WHERE CLCARD.LOGICALREF="+$F{clientref}+" GROUP BY CLCARD.CODE, CLCARD.DEFINITION_, CLCARD.ACTIVE HAVING (CLCARD.CODE LIKE '%') and (CLCARD.DEFINITION_ LIKE '%') AND (CLCARD.ACTIVE = 0) ORDER BY CLCARD.CODE DESC";
Object query_bakiye = createSql(sql_bakiye);
Object row_bakiye = executeSql(query_bakiye);
if (row_bakiye != null){
    BigDecimal bakiye = row_bakiye.getBigDecimal("BAKIYE");
    BigDecimal sifir = new BigDecimal(0);
    if(bakiye < sifir){
        ubl.addNote("Cari Hesap Alacağınız : " + MathUtil.format(bakiye*-1,"#,###.00"));
    }else if(bakiye > sifir){
         ubl.addNote("Cari Hesap Borcunuz : " + MathUtil.format(bakiye,"#,###.00"));
    }
}