ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

Cari Hesap Ünvan 2 Açıklamasını Fatura Üzerine Getirme


Fatura üzerine Cari üzerindeki ünvan alanının yerine Ünvan 2 alanına yazılan bilginin gelmesi için aşağıdaki kod "Betik (Fatura)" alanına yazılması gerekir.

String unvan= $F{clientrefClcardLink.definition2};
Console.println("UNVAN2 :"+unvan);
if(StringUtil.length(unvan)>0){
ubl.setUblValue("AccountingCustomerParty/Party/PartyName/$/Name","value",unvan);
}


Eğer Cari hesap ünvanı 2'nin, Faturanın Notlar alanınıda görünmesini isterlerse aşağıdaki kod yazılır.

String unvan= $F{clientrefClcardLink.definition2};
Console.println("UNVAN2 :"+unvan);
if(StringUtil.length(unvan)>0){
ubl.setUblValue("AccountingCustomerParty/Party/PartyName/$/Name","value",unvan);
ubl.addNote("Cari Hesap : "+$F{clientrefClcardLink.definition2});
}


Eğer Cari hesap ünvanı ve cari hesap ünvanı 2'nin birlikte görünmesini isterlerse ;

String unvan= $F{clientrefClcardLink.definition_}+" " +$F{clientrefClcardLink.definition2};
Console.println("UNVAN2 :"+unvan);
ubl.setUblValue("AccountingCustomerParty/Party/PartyName/$/Name","value",unvan);