ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

Unvan ve Unvan 2 nin Beraber Yazdırılması


Fatura üzerine Cari üzerindeki ünvan 2 alanının, Unvan alanıyla beraber gelmesi için aşağıdaki kod "Betik (Fatura)" alanına yazılması gerekir.

// Unvan alanına, "Unvan - Unvan2" alanının beraber yazılması için betik
String unvan = $F{clientrefClcardLink.definition_};
String unvan2 = $F{clientrefClcardLink.definition2};
Console.println("UNVAN2 :"+unvan2);
if(StringUtil.length(unvan2)>0){
ubl.setUblValue("AccountingCustomerParty/Party/PartyName/$/Name","value",unvan + " - " + unvan2);
}