ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

Satış Elemanının Faturaya Gelmesi İçin Betik


String SatisElemani = $F{salesmanrefSlsmanLink.code}+"  "+ $F{salesmanrefSlsmanLink.definition_};
    ubl.addNote("Satış Elemanı: "+SatisElemani);