ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

CarrefourSA, Metro, A101 vs. Bayi Numarasının; Sevkiyat Adresinin Kodundan Alınması


CarrefourSA, Metro , A101 vs.Zindir Marketlerin e-Faturlarda olmasını istedikleri alanlardan biris "Bayi Numarasıdır."

Bayi numarasının faturanın üzerine seçilen sevkiyat adresinin kodundan alınması için aşağıdkai kod kullanılabilir.

if(StringUtil.length($F{shipinforefShipinfoLink.specode})>0){
        ubl.setCustomerIdentification("BAYINO",$F{shipinforefShipinfoLink.code});        
        Console.println("BAYINO : "+$F{shipinforefShipinfoLink.code});