ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Betik Kodları ( Orkestra Scripts )

Günlük Döviz Raporu


Aşağıdaki betiği Orkestra E-Fatura programınızda, Logo Tanımları / Firmalar / X Firması / Efatura Uyarlamaları / X Uyarlama / Betik (Fatura) sekmesi altına yapıştırıldığında Günlük Döviz Raporu üzerindeki 1. Tür ve 2. tür fatura notlar alanında görünecektir.

CRTYPE = 20 Euro

EX.CRTYPE = 1 = USD

LG_EXCHANGE_023 = 023  Firma Numarası demek

LG_023_01_INVOICE = Firma dönem numarası

RATES1 = Günlük kur tablosundaki 1. Tür alanındaki kur bilgisi alır.

RATES2 = Günlük kur tablosundaki 2. Tür alanındaki kur bilgisi alır.

RATES3 = Günlük kur tablosundaki 3. Tür alanındaki kur bilgisi alır.

RATES4 = Günlük kur tablosundaki 4. Tür alanındaki kur bilgisi alır.

 

String sqlKur = "SELECT INV.LOGICALREF,INV.FICHENO,INV.DATE_,(SELECT TOP 1 RATES2 FROM LG_EXCHANGE_023 EX WHERE EX.EDATE<=INV.DATE_ AND EX.CRTYPE = 20 ORDER BY EX.EDATE DESC) as KUR FROM LG_023_01_INVOICE INV WHERE INV.LOGICALREF = "+$F{reference};
Object kurObj = executeSql(createSql(sqlKur));
if (kurObj != null && kurObj.getBigDecimal("KUR")>MathUtil.bigDecimal(0)){
    ubl.addNote("€ Kur : "+MathUtil.format( kurObj.getBigDecimal("KUR"),"#,###.0000"));    
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

usd ve euro gözükmesi için;

String sqlKur = "SELECT INV.LOGICALREF,INV.FICHENO,INV.DATE_,(SELECT TOP 1 RATES2 FROM LG_EXCHANGE_009 EX WHERE EX.EDATE<=INV.DATE_ AND EX.CRTYPE = 20 ORDER BY EX.EDATE DESC) as KUR FROM LG_009_09_INVOICE INV WHERE INV.LOGICALREF = "+$F{reference};
String sqlKur2 = "SELECT INV.LOGICALREF,INV.FICHENO,INV.DATE_,(SELECT TOP 1 RATES2 FROM LG_EXCHANGE_009 EX WHERE EX.EDATE<=INV.DATE_ AND EX.CRTYPE = 1 ORDER BY EX.EDATE DESC) as KUR FROM LG_009_09_INVOICE INV WHERE INV.LOGICALREF = "+$F{reference};

Object kurObj = executeSql(createSql(sqlKur));
if (kurObj != null && kurObj.getBigDecimal("KUR")>MathUtil.bigDecimal(0)){
ubl.addNote("€ Kur : "+MathUtil.format( kurObj.getBigDecimal("KUR"),"#,###.0000"));

Object kurObj2 = executeSql(createSql(sqlKur2));
if (kurObj2 != null && kurObj2.getBigDecimal("KUR")>MathUtil.bigDecimal(0)){
ubl.addNote("$ Kur : "+MathUtil.format( kurObj2.getBigDecimal("KUR"),"#,###.0000"));
}
}

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğer  LG_EXCHANGE_009 tablosu logoda yoksa L_DAILYEXCHANGES tablosu içerisinde olabilir

String sqlKur = "SELECT INV.LOGICALREF,INV.FICHENO,INV.DATE_,(SELECT TOP 1 RATES2 FROM L_DAILYEXCHANGES EX WHERE EX.EDATE<=INV.DATE_ AND EX.CRTYPE = 20 ORDER BY EX.EDATE DESC) as KUR FROM LG_011_06_INVOICE INV WHERE INV.LOGICALREF = "+$F{reference};
String sqlKur2 = "SELECT INV.LOGICALREF,INV.FICHENO,INV.DATE_,(SELECT TOP 1 RATES2 FROM L_DAILYEXCHANGES EX WHERE EX.EDATE<=INV.DATE_ AND EX.CRTYPE = 1 ORDER BY EX.EDATE DESC) as KUR FROM LG_011_06_INVOICE INV WHERE INV.LOGICALREF = "+$F{reference};

Object kurObj = executeSql(createSql(sqlKur));
if (kurObj != null && kurObj.getBigDecimal("KUR")>MathUtil.bigDecimal(0)){
ubl.addNote("€ Kur : "+MathUtil.format( kurObj.getBigDecimal("KUR"),"#,###.0000"));

Object kurObj2 = executeSql(createSql(sqlKur2));
if (kurObj2 != null && kurObj2.getBigDecimal("KUR")>MathUtil.bigDecimal(0)){
ubl.addNote("$ Kur : "+MathUtil.format( kurObj2.getBigDecimal("KUR"),"#,###.0000"));
}
}