ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Java Yolunu Belirtme ( Birden fazla java kurulu olması durumu )


Bilgisayarınızda birden fazla java versiyonu kurulu olması durumunda, Orkestra'nın çalışacağı versiyonun seçilmesi için java yolunu yazmak gerekir.

Bunun için;

1- Orkestra'nın kurulu olduğu dosya konumunu açınız.

2- OrkestraClient.ini dosyasını "NotePad++" ya da "Not Defteri" ile açınız.

3- Java'nın konumu açınız. jvm.dll dosyasını bulunuz.  Örneğin " C:\orkestra\jre7\bin\client\jvm.dll "

4- Bu konumu "-vm" komutundan sonraki satıra yazınız ve kayıt ediniz.