ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dil Hatası SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS ve Turkish_CI_AS Uyumsuzluğu


Farklı dil setlerine bağlı olarak eğer  "Cannot resolve the collation conflict between Turkish_CI_AS and SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS in the equal to operation."  hata mesajını alıyorsanız lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. 

1 - LOGO VERİ TABANI DİL SETİNİ KONTROL EDİNİZ.

Olması beklenen  varsayılan dil karakter seti Turkish_CI_AS dir. Ancak özellikle geçmiş tarihli kurulumlarda veri tabanı SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS gibi farklı bir dil seti ile açılmış olabilir. 

Böyle bir durumda Orkestra veritabanına ait dil karakter seri değiştirilmelidir. ( LOGO veritabanında işlem yapmayınız ! )

2 - VERİTABANI DİL SETİ DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ İSE AŞAĞIDAKİ SQL KOMUTLARINI ÇALIŞTIRINIZ.

 

ALTER DATABASE ORKESTRA_EFATURA SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
go
ALTER DATABASE ORKESTRA_EFATURA collate SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS;
go
ALTER DATABASE ORKESTRA_EFATURA SET MULTI_USER;
go
drop index IDX75qvf9j8ledq9eyjv5r1aefi0 on ENV_GIBUSER
GO
drop index IDXi8bdh77b59vvdfa69vxv2r5y4 on ENV_GIBUSER
GO
alter table ENV_GIBUSER drop constraint UK_GIBUSER_IDALIAS 
GO
alter table ENV_GIBUSER alter column identifier nvarchar(20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS;
alter table EINV_VKNTEMP2 alter column VKN nvarchar(20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS;

 

**  EĞER LOGO VERİTANI TURKISH_CI_AS olarak kurulduysa

 

ALTER DATABASE ORKESTRA SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
ALTER DATABASE ORKESTRA collate Turkish_CI_AS ;
ALTER DATABASE ORKESTRA SET MULTI_USER;
drop index IDX75qvf9j8ledq9eyjv5r1aefi0 on ENV_GIBUSER
drop index IDXi8bdh77b59vvdfa69vxv2r5y4 on ENV_GIBUSER
alter table ENV_GIBUSER drop constraint UK_GIBUSER_IDALIAS
alter table ENV_GIBUSER alter column identifier nvarchar(20) COLLATE Turkish_CI_AS ;
drop index IDX48nhdfedkvyipa3fi1cm1vuys on EINV_VKNTEMP2

drop index IDX8qj5a0gek2r9ajieagehevllo on EINV_VKNTEMP2
drop index IDXcg5bt0pvjw6y4o7q8j8k6u805 on EINV_VKNTEMP2
drop index IDXldf47dyticxl1hokkgd8iuhpe on EINV_VKNTEMP2
drop index IDXs5uqm5lag78rx75lj7bscqkvo on EINV_VKNTEMP2
alter table EINV_VKNTEMP2 alter column VKN nvarchar(20) COLLATE Turkish_CI_AS ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MsSQL serverınızda ilgili sqlin üzerine gelip scripts dedikten sonra ilgili komutu yazarak karakter dilini TURKISH_CI_AS olarak güncelleyebilirsiniz.