ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Hata : com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'object_schema_name' is not a recognized built-in function name


Eğer veritabanı yeni açılmışsa ve içerisinde veri yoksa, SQL'den veritabanı silinip yeniden oluşturulmalıdır.