ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

No Dialect mapping for JDBC type: -151


Orkestra'da "e-Fatura  Gönder" işlemi yaparken ekranda " UBL XML Dökümanı oluşturulamadı :  No Dialect mapping for JDBC type: -151" hatası alıyorsanız;

1- Firmanın SQL server versiyonunu kontrol ediniz. ( 2005 , 2008 , 2012  vb. ) Büyük ihtimalle 2005 Kullanıyorlardır.

2 - Orkestra programını kapatınız.

3- Orkestra'nın dosya konumunu açınız ve " server.xml" dosyasını Not Defteri yada Notepad++ ile açınız.

4-  iki yerde geçen " SQLServer2008DialectUnicode" olan alanı 2005 olarak değiştiriniz ve dosyayı kayıt ediniz.

5- Orkestra'yı yeniden başlatınız.