ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının e-Fatura Olarak Gönderilmesi


Logo Tanımları > Satış e-Faturaları filtresine Fatura türüne "Satınalma Fiyat Farkını" ekleyiniz.

logo'da oluşturulacak faturanın yönünün ise "azaltım" olmasına dikkat ediniz.