ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

GİB Kayıtlı Kullanıcı listesini güncellerken alınan hata : Database ID 12, Page (1:84801) is marked RestorePending, which may indicate disk corruption. To recover from this state, perform a restore.


Eğer GİB Kayıtlı Kullanıcı Listesini Güncellerken aşağıdaki hatayı alırsanız;"İşlem sırasında hata oluştu : Database ID 12, Page (1:84801) is marked RestorePending, which may indicate disk corruption. To recover from this state, perform a restore."

Yapmanız gereken işlem;

1. Orkestrayı kapatınız

2. SQL'e giriş yapınız. Orkestra veritabanını bulunuz.

3. Veritabanı "Tables" içinde " ENV_GIBUSER" tablosunu siliniz.

4. Orkestra dosya konumunu açıp " Client.xml " dosyasını Not Defteri yada Notepad++ ile açınız.

5. Client etiketi altında <forceUpgrade> true </forceUpgrade>  kodunu ekleyiniz.

6. Orkestrayı yeniden başlatınız ve GİB Kayıtlı Kullanıcı Listesini yeniden güncelleyiniz.