ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura xml dökümanı kaydedilemedi:Fatura verileri güncellenemedi: Invalid column name 'mailTarget'.


 Orkestra e-Fatura programında, e-Fatura Gönder butonuna tıklayıp fatura göndermek istediğinizde aşağıdaki gibi hata alırsanız;

Orkestra veritanında tablolarda eksiklik olduğu anlamına gelmektedir.

Orkestra veritabanında dbo.EINV_UBLSTATE ve dbo.EINV_COMMENTRY tablolarında bulunan mailTarget sütun alanında nvarchar(200) veri tipi karakter sayısı 200 olmalıdır.

Aşağıdaki adımları takip ederek hatayı düzeltebilirsiniz

-SQL'e bağlanın.

-Orkestra veritabanının tablolarını açın.

-dbo.EINV_UBLSTATE tablosuna sağ tıklayıp kayıtları listeleyin.

Aşağıda ki  sorguyu ORKESTRA veritabanında çalıştırmanız yeterlidir

alter table [ORKESTRA].[dbo].EINV_UBLSTATE add  mailTarget nvarchar(200)