ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

HASH kodu XML içerisinde nerededir?


XML dosyası içerisindeki hash değerini bulmak için (UUID değerinden farklıdır), bu değer faturanın imza alanının içindeki URI="" değerine sahip olan "Reference" içerisindeki "DigestValue" alanında yer alır.

Örnek aşağıda verilmiştir