ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

32423:Fişte muhasebe hesap kodu girilmemiş satır(lar) var.


 Logoya fatura aktarımı yaparken aşağıda ki hatyı alıyorsanız;

Logo'da Ticari sistem parametrelerinde;

Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerinde;
Masraf merkezi kontrol yapılacak satınlama faturalarında "Satınalma Faturası" ÇIKARTILDI. 

EK olarak;
Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak İşlemelerden de "Satınalma Faturaları" çıkartıldı ve yeniden orkestra'dan fatura aktarımı denendiğinde AKTARIM İŞLEMİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI.
Aktarım sonrasında parametreler geri eski haline çevrilmiştir.
Orkestra'dan logo'ya fatura akrırken çıkan hataların hepsini LOGO programı vermektedir.
Aynı hatayı almaya devam ederseniz parametreler ile ilgili olarak LÜTFEN LOGO BAYİNİZ ile iletişime geçiniz.
bu parametrelerin etkilerini net bilmediğimiz için biz müdahele edemiyoruz.