ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Logodaki LG_XXX_XX_INVOICE tablosundaki EINVOICE Kolonu 0 geliyorsa


Gib'e gönderdiğiniz faturaların Logodaki LG_XXX_XX_INVOICE tablosundaki EINVOICE alanının 1 olması için;

E-Fatura Uyarlaması 

Gönderimde E-Fatura İşareti = İşaret Koy seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

 

Kod: SELECT GUID,*FROM LG_009_09_INVOICE WHERE FICHENO='EFT2023000000080'