ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

UBL XML dökümanı oluşturulamadı: INVALİD OBJECT NAME 'ORKESTRA.dbo.ENV_GIBUSER'.


Fatura gönderiminde aşağıdaki hatayı alıyorsanız;

Configure.exe dosyasında Logo Veri Tabanı Bağlantısı ve Orkestra Veritabanı Bağlantısı Sunucu Adı farklı girilmiştir