ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Transaction Already Active


Orkestra e-Fatura'da işlem yaparken " Transaction Already Active " hatası alıyorsanız;

  1. Sunucuya bağlanarak SQL'i açınız.
  2. Logo veritabanı tablolarından ilgili firma ve dönemin "LG_001_01_SERILOTN" SERILOTN tablosunu bulunuz.
  3. Tablo adına sağ tıklayın ve "Design" komutunu seçiniz.
  4. Tablo satırlarındaki "GROUPLOTNO" alanının "Data Type" değerini varchar:101 olarak değiştirip "Allow Nulls" kutucuğunu işaretleyip tabloyu kayıt ediniz.
  5. Orkestra'yı yeniden başlatıp işlemlere devam edebilirsiniz.