ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için... [ KDV Muafiyet Sebebi Eklenmeyen Fatura ]


Gönderilecek e-faturaların içerisinde KDV'den muaf ürünler olabilmektedir. Bu tür e-faturalar gönderilirken Muafiyet Sebebinin girilmesi zorunludur.

KDV'den muaf bir ürünün bulunduğu e-faturaya KDV Muafiyet sebebi girilmemiş ise fatura gönderilirken Orkestra aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde olduğu gibi hata verecektir.

 TEXTHTML 

Yapılacak işlemler;