ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Geçersiz cbc:ID elemanı değeri. cbc:ID elemanı 'ABC2009123456789' formatında olmalıdır. [ Fatura Numarasında eksik hane olması durumu ]


Gönderilecek olan E-Faturaların numaraları; GİB'in belirlediği formata uygun olarak oluşturulmalıdır. Eksik olması durumunda aşağıdaki gibi hata alınacaktır.

Eğer GİB Portal Yöntemini kullanıyorsanız, Fatura Numara Formatı:

Ön ek: FYS / İlgili dönem yılı: 2018 / Hane sayısı: 9

Örnek FYS2018000000001 olacak şekilde faturaların hazırlanıp gönderilmesi gerekmektedir.

Eğer Özel Entegratör Yöntemini kullanıyorsanız, Fatura Numara Formatı:

Ön ek: 3 haneli istediğiniz bir ek GYZ, ORK, OR1, G02 vb. / İlgili dönem yılı: 2018 / Hane sayısı: 9

GYZ2018000000001, ORK2018000000001, OR12018000000001, G022018000000001 olacak şekilde faturaların hazırlanıp gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu hatanın gelme nedeni oluşturulan faturanın hane sayısının eksik girilmesidir.

Yani fatura numarası Ön ek ve dönem yılından sonra 9 hane girilmesi gerekirken 8 hane girilmesi durumunda fatura numarası standart şablona uymadığından dolayı orkestra hata verecektir.