ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL'den GİB Kullanıcı Listesini Temizlemek İçin Gerekli Kod


SQL üzerinde Orkestra veritabanında tablolar altında dbo.ENV.GIBUSER üzerindeyken aşağıdaki kodla New Query çalıştırılır.

 

efatura, efatura hata, gib