ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL Server Karşılaştırma Sorunu İçin


Logo veritabanındaki varsayılan karşılaştırma kodunu bizim veritabanına uygulayınız.

ALTER DATABASE tiger_efatura_test SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
go
alter database tiger_efatura_test collate TURKISH_CI_AS;
go
ALTER DATABASE tiger_efatura_test SET MULTI_USER;
go