ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL Veritabanı Tablosunda Yeni Bir Alan ( Field ) Açmak


SQL Server'da veya MySQL'de var olan tabloya alan eklemek


SQL Server veya MySQL üzerinde var olan bir tabloya yeni alan eklemek için "ALTER TABLE" kullanılır. "ALTER TABLE" ile tablomuzda bulunan bir alanı silebilir, adını veya tipini değiştirebilir veya yeni bir alan ekleyebiliriz.

Bu işlemleri teklil veya toplu olarak yapabiliriz. 

Konuyu basit tutmak için aşağıdaki formu kullanarak tekil alan tanımlamalarının nasıl yapılacağını görebilirsiniz. 

Aşağıdaki içerikte MySQL ve SQL server da yer alan veri tiplerini görebilirsiniz.  

MySQL MS SQL Server Notlar
TINYINT(1) bit -
TINYINT tinyint MS SQL tinyint her zaman pozitiftir.
MySql -127-127 aralığında ike SQL server 0-256 aralığında değerler verebilir.
SMALLINT smallint -
MEDIUMINT, INT int int  4 bytes
BIGINT bigint -

  

MySQL MS SQL Server Notlar
DECIMAL(M,D) decimal(p,s) Varsayılan hassasiyet  : 18.
Max Hassasiyet :  38. 

 

Floating Point data types

MySQL MS SQL Server
FLOAT(N) float(n)
FLOAT(M,D) float(24)
DOUBLE(M,D); REAL(M,D) float(53)
DOUBLE(M,D) smallmoney, money

Date and Time data types.

MySQL MS SQL Server Notlar
DDATETIME datetime2* It supports dates from 0001-01-01 through 9999-01-01
DATE date* It supports dates from 0001-01-01 to 9999-12-31
TIME time2* Time range is 00:00:00.0000000 through 23:59:59.9999999
TIMESTAMP smalldatetime smalldatetime value range is 1900-01-01 through 2079-06-06
YEAR Smallint -

 

String data types.

MySQL MS SQL Server Notlar
CHAR nchar(n), uniqueinentifier nchar allows 4000 characters
VARCHAR, TINYTEXT, TEXT(M), MEDIUMTEXT, LONGTEXT nvarchar(n|max) nvarchar allows 4000 characters but max indicates maximum storage size of 2^31-1 bytes.

 

Binary data types.

MySQL MS SQL Server Mapping notes
BINARY(M) binary(n) binary allows 8000 bytes
VARBINARY(M), TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB varbinary(n|max) nvarbinary allows 8000 bytes but max indicates maximum storage size of 2^31-1 bytes.
BLOB sql_variant -
LONGBLOB image -