ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

Özellik Değer Setini E İrsaliyeye Getirmek


Ticari Sistemde oluşturulmuş E İrsaliyeler için  özellik değer setlerinin xslt ye eklenmesi için şu işlemler yapılır. 

 Örnek olarak oluşturduğumuz bir özellik değer setini irsaliyeye seçtik bu özellik değer seti şoför bilgilerini içermektedir. 

Satır Bazında Kod Açıklaması

Betikteki,despatch alanı Orkestra İrsaliye Nesnesini işaret etmektedir. Burada Hangi nesnede özellik değer setini seçtiysek o nesneyi çağırmamız gerekir.

İrsaliye : despatch
Fatura : voucher 


 

 


 

Kodumuzun bu satırlarında ise; Eğer ods_ehliyetno Özellik Değer setine bir veri girilmişse, bu verinin xslt içerisinde nasıl geleceğini belirliyoruz. 

"ehliyetno" alanı xslt'ye gelecek olan isim etiketidir. 

"ods_ehliyetno" üst kısımda tanımladığımız değişkendir.

"$F{voucherTime}" alanı addDocumentReference içerisinde seçilmesi gereken tarih alanıdır. Bu örnekte tarihin bir önemi olmadığı için biz fiş tarihini yazdık. Ancak Tarihin önemli olduğu durumlarda bu alanda tarih belirtilebilir. Buradaki tarihi tasarımda kullanmak için formatlamak gerekir. 

"null" alanı ise aslında açıklama'ya tekabul eder. Bu alanda istenirse bir üstte belirtilen $F{voucherTime} alanı bastırılabilir bu sayede tarih alanı metin formatında gelecektir ve ekstra formatlamaya gerek kalmayacaktır.