ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

Cari Hesap Bakiyesinin Fatura Açıklamasında Gösterilmesi


E-Fatura Uyarlaması > Betikler > E-Fatura Başlangıç Betiği > Betik(Fiş) içerisine

 

ubl.addNote("ESKİ BAKIYE : " +MathUtil.format(($F{party.periodLTotal.postedNet}-$F{netTotal}),"#,##0.00")+" TL");
ubl.addNote("FATURA TOPLAMI : " +MathUtil.format($F{netTotal},"#,##0.00")+" TL");
ubl.addNote(1"YENİ BAKIYE : " +MathUtil.format($F{party.periodLTotal.postedNet},"#,##0.00")+" TL");