ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

Ürün/Hizmet Kartının Alternatif Adını Malzeme Adı Olarak Faturaya Getirme


E-Fatura Uyarlaması > Betikler > E-Fatura Başlangıç Betiği > Betik(Satır) içerisine aşağıdaki kodun eklenmesiyle;
Eğer ürüne ait "Alternatif Adı" varsa alternatif adı yoksa malzeme açıklamasını, fatura satırlarındaki malzeme adına yazar.

Ürün Hizmet Kartında Alternatif Ad Alanı ve Fatura Tasarımında Gözükmesi

Ürün/Hizmet Kartında Alternatif Ad

Fatura Tasarımında Alternatif Ad