ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

Ürün/Hizmet Açıklamasının Alıcı veya Satıcı Kodu Olarak Yazılması


E-Fatura Uyarlaması > Betikler > E-Fatura Başlangıç Betiği > Betik(Fiş) içerisine aşağıdaki kodun eklenmesiyle;
"F9" ile açılan ekrandaki Ürün/Hizmet Açıklaması alanındaki değeri Alıcı veya Satıcı Kodu olarak XML'e ekleyecektir.

Satıcı Kodu ("seller"): Fatura XML'inde <cac:SellersItemIdentification> alanına denk gelmektedir.  
Alıcı Kodu   ("buyer"): Fatura XML'inde <cac:BuyersItemIdentification> alanına denk gelmektedir. 

Ürün/ Hizmet Açıklaması

F9 ile açılan Ekranda Ürün/Hizmet Açıklaması Alanı

Satıcı Kodu <cac:SellersItemIdentification>

Fatura Tasarımında Alternatif Ad

Alıcı Kodu <cac:BuyersItemIdentification>

Fatura Tasarımında Alternatif Ad