ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

İş Biriminin Fatura XML'ine Eklenmesi


E-Fatura Uyarlaması > Betikler > E-Fatura Başlangıç Betiği > Betik(Fiş) içerisine aşağıdaki kodun eklenmesiyle;
İş biriminin kayıt numarasına göre fatura XML'inde AdditionalDocumentReference alanına yazdırılabilir.
else if komutunu istediğiniz kadar devam ettirerek farklı kayıt numaralarına göre hangi iş biriminin yazılacağını belirleyebilirsiniz.