ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

Sevkiyat Adresinin Fatura'ya Getirilmesi


E-Fatura Uyarlaması > Betikler > E-Fatura Başlangıç Betiği > Betik(Fiş) içerisine aşağıdaki kodun eklenmesiyle;
Sevkiyat adresinin fatura xml'inde farklı etiket alanları içerisine yazdırılabilir.

İrsaliye için;

İrsaliyelerde cari hesap adresi yerine sevkiyat adresini getirmek için "ubl.setUblValue()" kodu içerisinde yer alan BuyerCustomerParty yazan yerlere DeliveryCustomerParty yazmamız gerekir.