ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ticari E-Fatura Betik Kodları

Fatura'ya Ait İrsaliye Bilgilerinin XML'e Yazdırılması


E-Fatura Uyarlaması > Betikler > E-Fatura Başlangıç Betiği > Betik(Fiş) içerisine aşağıdaki kodun eklenmesiyle;
Fatura Senaryosuna veya fatura kayıt numarasına göre irsaliye bilgilerinin fatura XML'inde "AdditionalDocumentReference" etiketi içerisinde gösterilir.