ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter Dosyalarında Format Değişikliği

Defter Raporu Beratı


 

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.

2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Başkanlık’a gönderilmesi gerekmektedir.

GİB Logosu Değişikliği


 

E-Defter görüntülerinde kullanılan Gelir İdaresi Başkanlığı logosu Bakanlığımızın adının “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle GİB tarafından değiştirilmiştir. Bu nedenle e-Defter Paketi güncellenmiştir.

 

İlgili Defter Boyutu Alanı Eklenmesi Hakkında


 

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından, oluşturulan Büyük defter ve Yevmiye defteri beratlarında "İlgili Defter Boyutu"nu gösterme zorunluluğu gelmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan XML'lere "MeasurableQuantity" alanı eklenmiştir. 

 

 

Yapmanız Gerekenler


Orkestra internet sitesinde yer alan İndirme Merkezi alanından Orkestra E-Defter uygulamasını indirebilirsiniz. Gerekli tüm değişiklikler bu uygulama içerisinde sunulmuştur. 

Orkestra E-Defter güncelleme dosyaları G Yazılım tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır ancak yükleme ve diğer bakım işlemleri için sözleşmenize bağlı olarak  iş ortakları ücret talebinde bulunabilir. 

Orkestra E-Defter güncelleme işlemlerini adım adım yapabilmeniz için gerekli yardım belgesine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

Orkestra E-Defter yazılımının G Yazılım tarafından kurulması için destek talebinde bulunabilirsiniz. 

KATEGORİLER

GÜNCEL KONULAR