ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Elektronik Defter Mükelleflerinin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine !


ELEKTRONİK DEFTER MÜKELLEFLERİNİN VE UYUMLU YAZILIM
FİRMALARININ
DİKKATİNE!


Başkanlığımıza yansıyan olaylardan,

Denetim/İnceleme birimleritarafından e-Defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı e-Defterlerin;
"Durum Raporu"nda; GİB onaylı beratı bulunamadı, xml bulunamadı,imzası geçersiz,xml şemadan ve şematrondan geçemedi, şeklinde  hatalar alındığı anlaşılmış olup konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında, oluşturulan e-Defterler Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine yüklenmemekte,söz konusu defterlerin muhafaza ve ibraz ödevi mükellef tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hataların alınması halinde söz konusu e-Defterin akıbetine
(Uyumlu yazılımcı veya mükellef kaynaklı hata veya müdahaleler dolayısıyla söz konusu defterin yasal olup olmadığı)ilişkin değerlendirme yapılması ihtiyacı hâsıl olmakta; bu durum işlem süreçlerinin uzamasına, mükellef nezdinde mağduriyetlere,İnceleme/Denetim safhasında ise güçlük ve aksaklıklara neden olmaktadır.


Bu itibarla, gerek mükellefler gerekse Uyumlu Yazılımcılar nezdinde mağduriyetlerin yaşanmaması adına; beratları GİB e-Defter uygulamasına yüklendikten hemen sonra ilgili e-Defterlerin, mutlaka Başkanlığımızca  yayımlanmış güncel kontrollerinden (şema, şematron, imza ve berat değeri uyumluluğu vb.) geçirilmesi;
e-Defter görüntüleyici “Durum Raporu”nda herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde gerekli düzeltmenin yapılması, önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

 

 

KATEGORİLER

GÜNCEL KONULAR