ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İhracat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

10- Eşyanın Bulunduğu Kabın Adedi ve Cinsi Zorunlu Alan Mıdır?


Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle sonradan yayınlanan schematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir.