ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Temel Fişler: Muhasebe Fişi

Muhasebe işlemlerinin, yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yevmiye bilgilerini içeren fişler Muhasebe Fişleri alanına kaydedilir.

Muhasebe Fişleri' ne Orkestra üzerinde Öğe Ağacında bulunan Finans/Muhasebe bölümü altından Muhasebe Fişleri' ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oluşturulan bu Muhasebe Fişleri ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir (Büyük Defter) oluşturulur. Oluşturulan bu defterleri daha sonra e-Defter olarak GİB’ e göndermeniz mümkündür.

Muhasebe Fişlerini elle oluşturmanız mümkündür. Orkestra üzerinde aksini belirtmediğiniz sürece yapılan finansal işlemlerin Muhasebe Fişleri arka planda sistem otomatik olarak oluşturacaktır. Muhasebe Fişi oluşmayan Finansal İşlem Fişleri için de Finansal İşlem Fişleri sayfasında “İşlemler” kısayolunun altında toplu muhasebeleştirme seçenekleri mevcuttur

Detaylı bilgi için tıklayınız.