ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ürün Rezervasyonları

Sipariş oluşturma ekranında Fiş Bilgileri sekmesinde gerekli alanlar doldurulduktan sonra Detaylar sekmesinde Rezervasyon Yöntemi Elle, Otomatik Tümden, Otomatik Parçalı seçeneklerinden biri seçilerek siparişteki ürünler için rezervasyon oluşturma adımlarına geçilmiş olur.

Rezervasyon Yöntemi Elle seçilirse izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Ürün satırlarında her bir satır için F9 tuşu ile Satır Detay Alanları ekranı açılır. Açılan ekranda Rezervasyonlar sekmesine geçiş yapılarak Yeni butonu ile ilgili ürün için rezervasyon kaydı oluşturulur.

2- Ürün Rezervasyonu ekranında ise ürün bilgileri ve istenilen miktar otomatik olarak gelmektedir. Bu kısımda önemli olarak rezervasyonun oluşması isteniliyorsa İşlem Durumu Rezerve yapılmalıdır. Rezervasyon için herhangi bir bitiş zamanı verilmek isteniyorsa aynı ekranda bulunan Rezervasyon Bitiş Zamanı alanında belirlenen bitiş tarihi ve saati girilebilir.

Rezervasyon Yöntemi Otomatik Tümden ve Otomatik Parçalı seçilirse izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Otomatik Tümden ve Otomatik Parçalı seçiminde sipariş edilen ve kayıt edilen ürünler için rezervasyon işlemi otomatik oluşturulmuş olur. Kontrol etmek için Satır Detay Bilgileri ekranında rezervasyon satırlarında veya Ürün Rezervasyonları ekranında ürünler için rezervasyon oluştuğu görülür.

2- Rezervasyon bitiş zamanı girilmek isteniyorsa Satır Detay Bilgileri ekranında istenilen zaman girilebilir.

Rezervasyon zamanı belirlenen ürünler Satış sekmesinin altında bulunan Ürün Rezervasyonları ekranından rezerve edilen miktar, satır numarası, rezerve durumu, satış personeli gibi kontrolleri sağlanabilir. Rezervasyonu yapılmış olan ürünlerin durumu Rezerve, rezervasyon bitiş zamanı geçmiş olan ürünlerin durumu Zaman Aşımı, İptal edilen ürünlerin durumu ise İptal şeklinde görünmektedir.

Rezervasyon bitiş tarihi geçen ürünlerin durumunu toplu olarak değiştirmek için iki ayrı yöntem mevcuttur.

1- Satış Siparişleri ekranında bulunan mavi çarkın alt listesinde bulunan Zamanı Geçen Rezervasyonları Temizle seçeneği ile rezervasyon zamanı dolmuş olan ürünlerin durumu Ürün Rezervasyonları ekranında Zaman Aşımı olarak görünmektedir.

2- Sistem Yönetimi altında bulunan Tekrarlayan İşlemler ekranından Yeni butonuna tıklandığında Rezervasyon Zaman Aşımı Temizliği seçeneği seçilir. Rezervasyon Zaman Aşımı Seçeneği seçilidkten sonra açılan ekranda bu işlemin çalışması için belirlenen zaman girilir ve kayıt edilir. Daha sonra tekrar aynı ekran açılarak Tekrarlayan İşlem/Dönem Bağlantısı alanında ilgili firma dönemi seçilmelidir.

Rezervasyon Zaman Aşımı Temizliği Seçimi
Tekrarlayan İşlem/Dönem Bağlantısı

Oluşturulan kaydın çalışıp çalışmadığı hem ana ekranda çalışma sayısı alanından kontrol edilebilir, hem de Ürün Rezervasyonları ekranında ürünlerin durumunun Zaman Aşımı olup olmadığı kontrol edilir.