ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

GET METODU İLE KONTÖR BİLGİSİ ÖĞRENME

Kontör bilgisini HTTP üzerinden GET metodu ile aşağıdaki formata uygun olarak sorgulayabilirsiniz. 

https://efaturacim.orkestra.com.tr/servis.php?action=kontorsorgu&kullanici=....&sifre=sha256sifre

Burada "kullanıcı" parametresine müşteri kodunuzu ve kullanıcı kodunuzunu "|" (pipe) işareti ile birleştirerek gönderebilirsiniz. 

Müşteri kodunuzu , kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi aşağıdaki alana yazarak kontör bilgisi öğrenmek için gerekli url adresini alabilirsiniz.