ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

PTS İrsaliye Aktarımı

PTS İrsaliye Aktarımı ile seri numarası bildirilmiş, ürün işlem satırı aktarımı yapılmış irsaliyelerin "PTS" kaydnın oluşturulmasını sağlar. İrsaliye bazında işlem yapmak için;

1- İTS Veri aktarımlarında, "PTS İrsaliye Aktarımına" çift tıkladığınızda yeni açılan pencerede PTS kaydının oluşturulmasını istediğiniz kayıtları seçiniz.

2- Kayıtları seçmek için, ilgili kaydın yanında bulunan kutucukları işaretleyiniz ve "Son" butonuna tıklayınız.