ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Organizasyonel Birimler Listeleme Ekranı

Organizasyon birimi listeleme ekranını görüntülemek için;

Genel Perspektif perspektifindeki "Kurum Yönetimi" modülünden "Orgaznizasyon Birimleri" nesnesine çift tıklanır. Açılan "Organizasyon Birimleri ( Standart)" ekranı organzasyon birimlerinizin kayıt listesi ekranıdır.