ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Teklifi: Fiş Bilgileri

Teklif Tarihi: Teklif tarihinin ve saatinin girileceği alandır.

Düzenleme Zamanı: Teklif tarihinden harici olarak düzenleme tarihi girilebilecek alandır.

Teklif No: Teklif Fişlerinin numaralandırılması için kullanılan alandır. Kod üretme şablonlarından tanımlama yaparak otomatik numara alması sağlanabilir.

Müşteri: Fiyat teklifini yapan müşteri bilgisinin yazıldığı alandır. Zorunlu alan değildir. Ek bilgi alanıdır.

Cari Hesap: Müşteri alanı seçildiğinde otomatik olarak cari hesaba da seçilir. Farklı bir cari seçilmek istenirse seçilebilir.

İş Birimi: Ambarların ana merkezinin seçildiği alandır. (Örnek: İç Anadolu)

Ambar: İş birimi altında bulunan ambarların seçildi alandır. (Örnek: Ankara) Ürünün hangi ambara gireceği ya da çıkacağı bu alan seçilerek gerçekleştirilir.

Ödeme Planı: Ödeme Planları oluşturularak hesaplamanın otomatik olarak yapılmasını sağlayan alandır. Örneğin 1 peşin 6 taksit şeklinde bir ödeme planı oluşturulursa ödeme planı toplam tutarı otomatik olarak hesaplayarak taksitlere böler.

Teklif Türü: Öğe ağacında seçilen fişe göre otomatik olarak gelen alandır. (Örneğin: Satış Teklifi)

Durumu: Taslak, Normal, Onaylı ve İptal seçimlerinin yapılabileceği alandır.

Yetki Kodu: Admin Kullanıcısı Yetki Kodu tanımlayarak sadece o yetkiye sahip kullanıcıların bu kayıtları görmesini sağlayabilir.

Satış Elemanı: Satış Personelinin bilgi girişinin yapılabileceği alandır.