ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma Fiyat Talebi: Fiş Bilgileri

Talep Tarihi: Talep tarihinin ve saatinin girileceği alandır.

Düzenleme Zamanı: Talep tarihinden harici olarak düzenleme tarihi girilebilecek alandır.

Talep No: Talep Fişlerinin numaralandırılması için kullanılan alandır. Kod üretme şablonlarından tanımlama yaparak otomatik numara alması sağlanabilir.

Tedarikçi: Tedarikçi bilgisinin yazıldığı alandır. Zorunlu alan değildir cari hesap seçildiğinde otomatik seçilir. Ek bilgi alanıdır.

Cari Hesap: Müşteri alanı seçildiğinde otomatik olarak cari hesaba da seçilir. Farklı bir cari seçilmek istenirse seçilebilir.

İş Birimi: Ambarların ana merkezinin seçildiği alandır. (Örnek: İç Anadolu)

Ambar: İş birimi altında bulunan ambarların seçildi alandır. (Örnek: Ankara) Ürünün hangi ambara gireceği ya da çıkacağı bu alan seçilerek gerçekleştirilir.

Ödeme Planı: Ödeme Planları oluşturularak hesaplamanın otomatik olarak yapılmasını sağlayan alandır. Örneğin 1 peşin 6 taksit şeklinde bir ödeme planı oluşturulursa ödeme planı toplam tutarı otomatik olarak hesaplayarak taksitlere böler.

Talep Türü: Öğe ağacında seçilen fişe göre otomatik olarak gelen alandır. (Örneğin: Satınalma Fiyat Talebi)

Durumu: Taslak, Normal, Onaylı ve İptal seçimlerinin yapılabileceği alandır.

Yetki Kodu: Admin Kullanıcısı Yetki Kodu tanımlayarak sadece o yetkiye sahip kullanıcıların bu kayıtları görmesini sağlayabilir.

Personel: Personel bilgi girişinin yapılabileceği alandır.