ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma Analiz Fişleri

Öğe Ağacında bulunan “Satınalma” öğesine tıklayarak “Satınalma Analiz Fişleri”ni açıyoruz ve “Yeni” butonuna veya mevcut fişlerimizi çift tıklayarak açıyoruz.

Marka: Ürün/hizmet kartındaki “Marka” alanına girilen veridir. Satınalma Analiz Fişine eklediğiniz ürün içerisinde "Marka"  seçimi yapılmışsa otomatik olarak analiz satırlarına eklenir. Satırlara manuel seçim yapılamaz.

Grubu: Ürün/hizmet kartındaki “Grubu” alanına girilen veridir. Satınalma Analiz Fişine eklediğiniz ürün içerisinde "Grubu"  seçimi yapılmışsa otomatik olarak analiz satırlarına eklenir. Satırlara manuel seçim yapılamaz.

Satır Öğesi:  Ürün/hizmet kartıdır.

Ürün Hizmet Açıklaması: Satıra girilen ürün/hizmet açıklamasıdır. (Bu açıklama F9 ile de girilebilir.)

Stok Alanı: Analiz fişinde seçili olan "Ambarın" eklentiler sekmesinde "Ambar Ürün Bilgilerinde" bulunan Varsayılan Stok Yeri bilgisi getirilir. Ambara göre Stok yeri değişiklik göstermektedir.
Eğer ambar üzerinde herhangi bir stok yeri seçimi yapılmamışsa, Ürün Hizmet kartında bulunan "Stok Yeri" bilgisi gösterilir.

Stok Yeri Bilgisi

Stok Yeri Bilgisi

 

21 Değeri: Alanında yazan 3-5 değerlerinin anlamı;

 • İlk değer(3) ilgili ürünün kaç farklı cari ile çalışıldığını gösterir.
 • İkinci değer(5) ilgili ürünün kaç farklı faturada olduğunu gösterir.

Not: Açılan liste, fatura satırları listesi olduğu için ve ürün aynı faturada birden fazla satırda kullanabildiği için satır sayısı fazla olabilir. Ayrıca iptal faturalar gösterilmez ve iadeler düşülür.

21 Değeri ve 21 Miktar ile açılan satış faturası satırlarıdır.

21 Miktar:

 • İlk yazan sayı(625), miktar ana birimden, iade edilmiş sütunundaki sayıları çıkarıp kalan miktarın toplamı gösterilmektedir.
 • İkinci yazan sayı(100), iade edilmiş ürün miktarıdır.

21 Sarf: Malzeme Fişlerinde “Sarf Fişi” tipinde oluşturulmuş kayıtlarda ilgili ürüne ait miktarların toplamıdır. Sarf fişleri stoktan düşer ve önerilen siparişi etkiler. Satış işlemi olmadığı için satış tahminini etkilemez.

21 Fire: Malzeme Fişlerinde “Fire Fişi” tipinde oluşturulmuş kayıtlarda ilgili ürüne ait miktarların toplamıdır. Fire fişleri stoktan düşer ve önerilen siparişi etkiler. Satış işlemi olmadığı için satış tahminini etkilemez.

Min.Sipariş Miktarı: Satınalma analiz fişinde seçili olan "Tedarikçi" varsa bu bilgi baz alınarak ya da satınalma analizi fişinin satırlarında seçilmiş olan "Tedarikçi" varsa bu bilgi baz alınarak minimum sipariş miktarı gösterilir.

Gösterilen sayı ise;
Ürün/Hizmet Kartındaki "Eklentiler" sekmesinde yer alan "Tedarikçiler" alanında kayıtlı olan tedarikçi kartındaki "Min. Sipariş Miktarı" gösterilir.

NOT: Satınalma analiz fişinde yada satırlarında "Tedarikçi" seçili değilse; ilgili ürünün eklentilerinde bulunan ürün hizmet tedarikçi içerisindeki sıra numarası baz alınarak en düşük sıra numarasına sahip kayıttaki minimum sipariş miktarı gösterilir.

Minimum Sipariş Miktarı


Ver. Sip. Miktarı: İlgili ürüne ait oluşturulmuş satınalma siparişlerindeki ürün miktarıdır. Bu alandan satınalma sipariş satırlarına erişebilirsiniz.

Satınalma Siparişi Satırları

Al. Sip. Miktarı: İlgili ürüne ait oluşturulmuş satış siparişlerindeki ürün miktarıdır. Bu alandan satış sipariş satırlarına erişebilirsiniz.

Stok Bitiş Tarihi: Stoğun sıfıra ya da altına düştüğü yani stokun bittiği tarihtir.

Stok Miktarı: Ürünün stok sayısı gösterilir.

Detaylı Fiyat Bilgileri

FOB Alış Fiyatı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Promosyon Alış Fiyatı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Maliyet Fiyatı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Liste Alış Fiyatı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Toptan Alış Fiyatı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Varsayılan Alış Fiyatı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Fiyat Çarpanı: Ürün hizmet kartındaki, “Detaylı Fiyatlama” içerisinde tanımlanan değer buraya aktarılmaktadır.

Önerilen Sipariş: Kaynak Dönem içerisinde yapılan satışlara, stoğa ve verilen/alınan siparişe göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kaynak Dönem içinde yapılan satışların analizinden oluşan Satış Tahmininden stoğun çıkarılmasıyla ve verilen/alınan siparişlerin eklenip çıkarılması satıra çekilen değerdir. Stoğu ve satış tahminini etkileyen her işlem önerilen siparişi etkileyecektir.
NOT: Satırdaki ÖNERİLEN SİPARİŞ MİKTARI DEĞİŞTİĞİNDE SATIR RENGİ KIRMIZIYA DÖNECEKTİR

 

Birim/Paket: Ürüne ait birim/paket değeridir.

Miktar: Ürüne ait (ürün/hizmet kartındaki) varsayılan miktardır.

Birim Fiyat: Ürüne ait “Promosyon Alış Fiyatını” getirir. Promosyon alış fiyatı yoksa “FOB Alış Fiyatını” getirir.

Tutar: Miktar * Birim Fiyat

KDV: Ürün kartına ait KDV değeridir.

Net Tutar: Miktar * Birim Fiyat + KDV

Satınalma Notu: Satıra manuel giriş yapılan not alanıdır.

Fiyatlama Notu: Satıra manuel giriş yapılan not alanıdır.

Satınalma Grubu: Ürün hizmet kartındaki “Gruplama” sekmesindeki “Satınalma Grubu” alanına girilen veridir.

Tedarikçi Kodu: Satınalma analiz fişinde "Tedarikçi" seçili ise;
ve İlgili  "Ürün/Hizmet Kartında" bulunan "Tedarikçiler" alanında da bu tedarikçi seçili ise ilgili kaydı açınız. Ürün/Hizmet Tedarikçi kartında bulunan "Ürün Kodu" burada gösterilir.

Ya da satınalma analizi fişinin satırlarında, fişteki tedarikçi hariç başka bir tedarikçi seçili ise; bu seferde o tedarikçi için belirlenen ürün kodu gösterilir.

 

 Son Alım Tedarikçi: İlgili ürünün son yapılan satınalmasına ait “Cari Hesap” bilgisi gösterilir.

Son Alım Tarihi: İlgili ürünün son yapılan satınalmasına ait “tarih” gösterilir.

Son Alım Fiyatı: İlgili ürünün son yapılan satınalmasına ait “Birim Fiyat” bilgisi gösterilir.

Son Sipariş Fiyatı: İlgili ürünün "Son Satınalma Siparişindeki" birim fiyatı gösterilmektedir.

En Uygun Tedarikçi  (24 Ay) : 24 Ay içerisinde en düşük fiyattan alınan tedarikçi bilgisi burada otomatik olarak gösterilir.

 

En Uygun Alternatif: Ürüne ait alternatif ürünlerinin Promosyon yada FOB Alış fiyatına bakarak kendi fiyatından daha uygun olan ürün gösterilir. Alternatif ürün seçimi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Satır Açıklaması: Satıra manuel giriş yapılır.

Ambar: Satıra manuel giriş yapılır.

Proje Hesabı: Satıra manuel seçim yapılır.

Masraf Merkezi: Satıra manuel seçim yapılır.

Dönem Satış Miktarı: Kaynak Dönem içerisinde yapılan satış miktarını gösterir. Eğer kaynak dönem içerisinde yapılan iade varsa bu iadeler satışlardan düşer. (Satışlar – İadeler)

Fiyat Dövizi: Ürüne ait alış fiyatlama dövizi para birimidir.

İşlem Döviz Kuru: İşleme ait döviz kurudur. Satır üzerinden döviz kuru manuel olarak değiştirilebilir ve kur değeri belirleme sihirbazı ile kur türü değişikliği ve belirli tarihlere göre kur değeri değiştirilebilir.

İzleme Numarası: Satıra manuel giriş yapılır.

Net Birim Fiyat: Birim fiyat alanına manuel giriş yapılan değer bu alana yansır.

Satış Tahmini: Kaynak döneme oranla, belirtilen tarihler arasında yapılacak olan tahmini satış miktarını gösterir. Yani başlangıç ve bitiş tarihi farkı ile dönem satış miktarının çarpımının, kaynak dönem başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki farka bölünmesiyle bu sonuç elde edilir.

Satış Tahmini = (Dönem Satış Miktarı * Başlangıç ve Bitiş Tarihi Farkı) / Dönem Kaynak Başlangıç Bitiş Tarih Farkı

Satış tahminini etkileyen durumlar;

 •   Kaynak dönem başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki fark
 •   Başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki fark
 •   Dönem Satış Miktarı (kaynak dönem içinde yapılan satışlar ve iadeler)

NOT: Sarf fişi, fire fişi ve siparişler satış tahminini etkilemez.

Tedarikçi: Satıra manuel giriş yapılır.

Teslimat Zamanı: Satırlara manuel olarak teslimat zamanı eklenebilecek alandır.

 

SATIŞ TAHMİNİ VE ÖNERİLEN SİPARİŞ HESAPLAMA

Kaynak dönem başlangıcı ve sonu arasında yapılan dönem satış miktarına oranla başlangıç ve bitiş tarihi arasında tahmini satış miktarını hesaplarız. Oran orantı yoluyla hesaplanan bu satış tahmininden stokun çıkarılmasıyla önerilen sipariş değerini elde ederiz.

 Satış Tahminini ve Önerilen Siparişi Etkileyen Durumlar

 • Satınalma siparişi önerilen siparişi negatif yönde etkilerken, satış siparişi ise pozitif yönde etkiler.
 • Satınalma irsaliyesi stoğu etkilediği için önerilen siparişi etkiler fakat satış tahminini etkilemez.
 • Satış irsaliyesi stoğu etkilediğinden dolayı önerilen siparişi etkiler fakat satış tahminini etkilemez.
 • Satınalma faturası stoğu etkilediği için önerilen siparişi de etkiler fakat satış tahminini etkilemez.
 • Satış faturası kaynak dönem tarihleri içinde olduğu sürece stoğu, satış tahminini ve önerilen siparişi etkiler.
 • Satınalma İade faturaları stoğu negatif yönde etkilerken önerilen siparişi pozitif yönde etkiler.
 • Satış İade faturaları stoğu pozitif yönde, satış tahmini ve önerilen siparişi negatif yönde etkiler.
 • Kaynak Dönem Tarihleri dışında kalan satış faturaları stoğu ve önerilen siparişi etkilerken satış tahminini etkilemez.
 • Sarf Fişi ve fire fişi stoğu ve önerilen siparişi etkilerken satış tahminini etkilemez.

 

ÖRNEKLENDİRME

                Ürün: ABC (Örnek Ürün)

                Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 20.10.2021- 31.12.2021

                Kaynak Dönem Başlangıcı ve Sonu: 01.05.2021- 20.10.2021

 

Satınalma  

 • Toplamda 89 adetlik satınalma siparişi,
 • 01.07.2021 tarihinde 100 adetlik satınalma irsaliyesi,
 • 01.01.2019, 01.01.2021 ve 01.05.2021 tarihlerinde sırasıyla 155, 600 ve 400 adetlik satınalma,
 • 01.05.2021 tarihinde 60 adetlik satınalma iadesi,

(Dipnot: Satınalma siparişleri stoku ve satış tahmini etkilemez. Önerilen Siparişi ve Verilen Sipariş Miktarını etkiler.

Satış    

 • Toplamda 139 adetlik satış siparişi,
 • 01.10.2021 tarihinde 120 adetlik satış irsaliyesi,
 • 2019 yılında 75 adet, 2020 yılında 47 adet ABC ürünü satılmıştır.
 • 01.04.2021 ve 31.04.2021 tarihlerinde 50 ve 25 adetlik satış,
 • 01.10.2021 ve 01.06.2021 tarihinde 300 ve 350 adet “Test” ürünü satış faturaları,
 • 01.10.2021 tarihinde 100 adetlik satış iade faturası, 

(Dipnot: Satış siparişleri stoku, önerilen siparişi, satış tahmini etkilemez. Etkileyeceği yer “Alınan Sipariş Miktarı” alanıdır.

 

Sarf ve Fire Fişi

 •          20.10.2021 tarihinde 111 adetlik sarf fişi,
 •          01.03.2021 tarihinde 77 adetlik fire fişi

 

Stok Miktarı         = Satınalma – Satınalma İade – Satış – Sarf Fişi – Fire Fişi + Satış İade

                               = 1100 – 60 – 650 – 75 – 120 + 100 – 111 – 77

                               = 107

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi Arasındaki Fark = 72

Kaynak Dönem Başlangıcı ve Sonu Arasındaki Fark = 172

Dönem Satış Miktarı = 300 + 350 -100 = 550

 

Satış Tahmini       = 550 * 72 / 172

                               = 230,2325

                               = 230

Önerilen Sipariş   = 230,2325 – 107 – 100 + 50

                               = 73,2325

                               = 73

 

 

 

Satınalma Analiz Fişleri : En Uygun Alternatif

Seçili Fişleri Satınalma Siparişine Dönüştür

Satınalma Analiz Fişleri : Analiz