ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma Analiz Fişleri : Analiz

Başlangıç Tarihi: Kaynak döneme oranla tahmini hesapların yapılacağı başlangıç tarihinin girildiği alandır.

Bitiş Tarihi: Kaynak döneme oranla tahmini hesapların yapılacağı bitiş tarihinin girildiği alandır.

Kaynak Dönem Başlangıcı: Verilen tarihler arasında satışların analiz edileceği tarih başlangıcıdır.

Kaynak Dönem Sonu: Burada verilen tarihler arasında satışların analizinin edildiği tarih sonudur.

Satış Dönemi: Satış faturaları için 1 ila 5 yıla kadar geçmiş dönem aralığını belirlediğimiz alandır. Burada belirlenen yıl sayısı kadar satırlarda geçmiş dönemlerin satış miktarını gösteren kolonlar gelmektedir. Örnek olarak Satış Dönemi'ni 3 yıl olarak seçersek "21 Miktar", "21 Değeri", "20 Miktar", "20 Değeri", ve "19 Miktar", "19 Değeri" kolon başlıklarıyla 2021,2020 ve 2019 yıllara ait satış miktarlarını ve satış faturası satırlarını gösteren sütunlar gelecektir.

Sarf Dönemi: Sarf ve fire fişleri için 1 ve 2 yıla kadar geçmiş dönem aralığını belirlediğimiz alandır. Yine burada belirlenen yıl göre satırlarda 1 veya 2 yıllık geçmiş dönemin sarf ve fire fişlerini gösteren sütunlar gelmektedir. 

Ambarlar: Seçilen ambarlar kolonlara getirilerek, ambarlara ait güncel stok miktarı yazmaktadır.